Välkommen hit

BAKGRUND

Johan Hällman hade ett hade ett brinnande engagemang för ungdomsfotbollen i Dalarna. Förutom passionen till fotbollen som sport såg Johan fler dimensioner. Vikten av ett tydligt ledarskap, banden till hembygden men också värdet av att ungdomar fostras och möts på en gränsöverskridande arena.

2015, månaderna innan sin bortgång initierade Johan en minnesfond med syftet att stödja spelar- och ledarutveckling på ungdomsnivå i Dalarna.

 

FONDEN

Fonden vilar två pelare:

Ungdomarna: Bidrag och hjälp till det behjärtansvärda, allt från resebidrag, kost  eller fotbollsträningsutrustning. Förutsättningen för bidrag är att spelaren är under 19 år, en lovande talang, bra lagkamrat samt registerad i en Dalaklubb.

Ungdomsledarna: Resebidrag och hjälp med kontakter för besök till någon av de större klubbarnas akademier ute i Europa.  Ledaren ska vara en god förebild och ha ett gott rykte som ledare (etik och moral) samt är verksam på ungdomsnivå för registerad klubb i Dalarna.

Fonden förvaltas av familjen, dvs Susanne, Erik, Olof och David. Saldot per 1:a januari 2017 är 181 372. Inga ansökningar har kommit in under 2016, planerad utbetalning för 2016 förs därför över till 2017.

Johans alla närmaste vänner från fotbollstiden bidrar med kompetensen vid urvalsprocessen av bidragen. Thomas Nilsson representerar den gruppen. Tillsammans med dem förbehåller sig familjen rätten att fördela medlen ur fonden.

 

ANSÖKAN – ungdomar

Ansökan sker via blankett som erhålls via en förfrågan till susanne.lh@bahnhof.se.

Bidrag kan sökas för: Resor i samband med träningsläger, match eller träning, kost eller fotbollsträningsutrustning.

Förutsättningen för bidrag är att spelaren är under 19 år, en lovande talang, bra lagkamrat samt registerad i en Dalaklubb.

Efter utbetalning ska faktiska utlägg redovisas via kvitto. Om så ej kan beloppet komma att återkrävas.

Ansökan kan ske löpande under året tills dess att summan om 20.000 utbetalats till sin helhet. Information om kvarstående saldo kommer att redovisas på denna sida.

Tillsammans med fotbollskommittén förbehåller sig familjen rätten att fördela beloppet.

 

ANSÖKAN – 2017 ledarnas år

Ansökan sker via blankett som erhålls via en förfrågan till susanne.lh@bahnhof.se.

Förutsättningen för bidrag kopplat till ledarkriterier;  Ledaren ska vara en god förebild och ha ett gott rykte som ledare (etik och moral) samt är verksam på ungdomsnivå för registerad klubb i Dalarna.

Efter utbetalning ska faktiska utlägg redovisas via kvitto. Om så ej kan beloppet komma att återkrävas.

Ansökan kan ske löpande under året tills dess att summan om 20.000 utbetalats till sin helhet. Tillsammans med fotbollskommittén förbehåller sig familjen rätten att fördela beloppet.

 

BIDRAG TILL FONDEN

Kontakta susanne.lh@bahnhof.se


Från familjens sida vill vi tacka alla för det stöd ni gett oss under tiden sedan Johans bortgång samt de bidrag som lämnats till fonden. Låt oss nu tillsammans bli bärare av Johans värme och kärlek till ungdomsfotbollen i Dalarna.