Välkommen hit

BAKGRUND

Johan Hällman hade ett hade ett brinnande engagemang för ungdomsfotbollen i Dalarna. Förutom passionen till fotbollen såg Johan vikten av ett tydligt ledarskap, banden till hembygden men också värdet av att ungdomar fostras och möts på en gränsöverskridande arena.

2015, månaderna innan sin bortgång initierade Johan en minnesfond med syftet att stödja spelar- och ledarutveckling på ungdomsnivå i Dalarna. Nu lever hans minne och engagemang för våra fotbollsspelande tjejer och killar i Dalarna vidare via fonden.

FONDEN

Fonden vilar två pelare:

Ungdomarna: Bidrag och hjälp till det behjärtansvärda, allt från resebidrag, kost  eller fotbollsträningsutrustning. Förutsättningen för bidrag är att spelaren är under 19 år, en lovande talang, bra lagkamrat samt registrerad i en Dalaklubb.

Ungdomsledarna: Resebidrag och hjälp med kontakter för besök till någon av de större klubbarnas akademier ute i Europa eller kursavgifter.  Ledaren ska vara en god förebild och ha ett gott rykte som ledare (etik och moral) samt är verksam på ungdomsnivå för registrerad klubb i Dalarna.

REDOVISNING AV MEDEL 2019

Fonden förvaltas av familjen, Susanne, Erik, Olof och David.

Saldot för fonden: 29 juni 2019 är 137 022,25 kr.

Fonden har betalat ut 49 900 kr sedan den startades 2015. Summan fördelas över bidrag till; Brages akademi, resebidrag P 02 Islingby (2017) samt enskilda resebidrag till talanger som pendlar från sin hemort till träning.

De medel som kommit in till fonden är gåvor från enskilda samt konsttryck som skänkts till fonden. Trycken har auktionerats ut genom öppen budgivning på Tradera och Facebook (2 st, tot 3 795 kr).

Johans alla närmaste vänner bidrar med sin kompetens vid urvalsprocessen av bidrag. Thomas Nilsson och Andreas Wallin representerar den gruppen. Familjen förbehåller sig rätten att fördela medlen.

Fonden kommer att leva vidare så länge medel kan fördelas ur den. Så alla bidrag, små som stora tas tacksamt emot. Bidragen går oavkortat till fonden. Administrativa kostnader täcks av familjen.

BIDRAG UNGDOMAR

Ansökan sker via mail till susanne.lh@bahnhof.se eller carl.erik.hallman@gmail.com

Ge en kort bakgrund och skäl till varför bidraget söks. Vi behöver också en referens till klubb och tränare.

Inga bidrag betalas ut i förskott. Alla bidrag ska kunna styrkas mot en redovisning av faktiska utgifter, såsom bankutdrag eller faktura.

Bidrag kan sökas för: Resor i samband med träningsläger, match eller träning, kost eller träningsutrustning (sport: fotboll).

Förutsättningen för bidrag är att spelaren är under 19 år, en lovande talang, bra lagkamrat samt registrerad i en Dalaklubb.

Ansökan kan ske löpande under året.

ANSÖKAN LEDARUTVECKLING

Ansökan sker via mail till susanne.lh@bahnhof.se eller carl.erik.hallman@gmail.com.

Vid ansökan, förklara kort bakgrund, syfte och mål med utbildningen.

Kostnaden ska kunna styrkas mot en redovisning av faktiska utgifter såsom kurs, logi/resekostnader etc. Detta ska ske via sammanställning, bankutdrag eller faktura. Om underlag saknas kan beloppet komma att återkrävas.

Förutsättningen för bidrag ska vara kopplat till ledarkriterier;  Ledaren ska vara en god förebild och ha ett gott rykte som ledare (etik och moral) samt är verksam på ungdomsnivå för registrerad klubb i Dalarna.

Ansökan kan ske löpande under året. Tillsammans med fotbollskommittén förbehåller sig familjen rätten att besluta om beloppet.

STIPENDIER

Stipendier kan delas ut på familjens eget initiativ. Kriterierna ska då vara att spelaren är registrerad i en Dalaklubb, spelat i Dalarna under ungdomsåren och har varit uttagen för spel och/eller läger på landslagsnivå.

Tillsammans med fotbollskommittén förbehåller sig familjen rätten att besluta om beloppet.

FRÅGOR OM FONDEN

Kontakta susanne.lh@bahnhof.se eller carl.erik.hallman@gmail.com


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.